Bakalářská práce

Budete končit své bakalářské studium? Pro úspěšně ukončení studia potřebujete sepsat bakalářskou práci a obhájit jí úspěšně. Psaní bakalářské práce je poměrně obtížná věc, nic jednoduchého. Jak správně na to? Bakalářská práce Nepišto je jednou z možností, jak si vylepšit studijní výsledky. Od svého vedoucího bakalářské práce jste obdrželi téma, které zpracujete. To následně pošlete nám spolu s podrobným popisem a základním seznamem literatury. Náš tým autorů toto téma vypracuje a dodá modelový text, který poslouží jako velká inspirace pro napsání vlastního textu, protože bakalářská práce musí být vlastním počinem.

Od nás dostanete tedy originální text psaný autorem na dohodnutém tématu. Ten si poté můžete třeba vytisknout a několikrát přečíst. Čemu ale věnujte velkou pozornost, je struktura textu. Podívejte se, jak autor logicky uspořádává kapitoly, od úvodu, kde se snaží uvést do tématu a seznámit čtenáře s hypotézou až po závěr, kde hodnotí své poznatky. Všímejte si i, jak autor rozvíjí své argumenty. Další co je potřeba věnovat pozornost, je citace. Ty si raději vyhledejte a podtrhejte. Jak pod samotným textem pod čarou, tak i poté v seznamu použité literatury. Zamyslete se, proč zrovna v tu chvíli autor používá citace. Jak už bylo výše zmíněno, tak na konci samotné práce je seznam použité literatury. Nejlépe uděláte, když si všechny tyto zdroje přečtete, alespoň ty významnější kapitoly. Nedoporučuje se používat vysokoškolské učebnice a otevřené zdroje jako wikipedia.

Pro úspěšné vytvoření bakalářské práce je potřeba používat a správně ovládat jazyk. Pokud některým termínům nerozumíte, tak si je raději podtrhněte a vyhledejte ve slovníku cizích slov či výkladovém slovníku, abyste pochopili, o co v daném textu jde. Poté už můžete využít tyto cizí slova bez obav ve vašem textu. Pokud se Vám něco nebude zdát a něčemu nerozumíte, můžete kontaktovat samotného autora a ten Vám rád vše srozumitelně vysvětlí pomocí live chatu. Zákazníci se zavazují ve VOP, že neporuší autorská práva a bakalářská práce bude samostatně vypracována.