Elektronický podpis

Elektronický podpis

Elektronický podpis je dneska už klíčovou záležitostí. Stal se dnes rovnocenný jako vlastnoruční podpis na písemném dokumentu.

K elektronickému podpisu se váže zákon č. 227/2000Sb., který zavádí pořádek do užívání elektronického podpisu. Je zde vymezena používaná terminologie a definovány pojmy tak, aby byla rozlišena důvěryhodnost a bezpečnost jednotlivých el. podpisů.

Jak vše funguje? Vlastní podepsání dokumentu je jednoduché, hlavně díky tomu, že za celý proces zodpovídá specializovaný software, uživateli zbývá tedy zvolit dokument a vydat potřebný příkaz.  Elektronický podpis vzniká tak, že se vypočte otisk dokumentu, ten se zašifruje s použitím privátního klíče. Tím se vytvoří elektronický podpis a ten je přiložen k dokumentu. Adresátovi se odešle původní dokument (nešifrovaný), elektronický podpis a certifikát. Příjemce pak znovu vypočte otisk dokumentu, pomocí veřejného klíče odšifruje elektronický podpis, čímž dostane původní otisk. Tím vlastně může příjemce porovnat, zda nedošlo ke změně původního dokumentu.

Aby byl el. podpis důvěryhodný, musí podepisující se osoba používat el. podpis založený na certifikátu. Certifikát poskytují certifikační autority, pro získání stačí jen platná adresa el. pošty. Certifikační autorita plní dvě základní funkce a to certifikační (zaručující) a validační (potvrzující). Mezi tři certifikační autority patří První certifikační autorita, a.s., identity, a.s. a PostSignum QCA.

Výhody elektronického podpisu jsou především v tom, že umožňuje ověření identity podepisujícího, příjemce vždy ví, kdo je autorem dokumentu či zprávy. Odesílatel může potvrdit a ověřit, že danou zprávu opravdu poslal. Zaručuje nenapodobitelnost podpisu. Existuje také software na elektronický podpis PDF, který poskytuje možnost přidání časového razítka, viditelný i neviditelný podpis či hromadný podpis dokumentů.

Právní předpisy týkající se elektronického podpisu

  • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu (Text dokumetu v PDF)
  • Zákon č. 226/2002 Sb. (novela zákona č. 227/2000 Sb.) (Text dokumentu v PDF)
  • Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu (Text dokumentu v PDF)
  • Směrnice 1999/93/EC Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Text dokumentu v PDF)