koučink a mediace

koučink a mediace

Uvědomte si, že pouze my samotní rozhodujeme o životních rozhodnutích, neexistuje žádný osud, který nás vede jako kuličku po níti. Po matce či otci dědíme jen podobu, nikoliv vlastnosti. Koučink a mediace toto právě sděluje svým klientům.

Koučink je obdoba partnerství, jen Vy s koučem si stanovíte, čeho chcete dosáhnout.  Koučování lze tedy chápat jako rozhovor mezi vámi a vaším koučem, který povede k dosažení vámi vytyčeného cíle. To, že najdete s pomocí kouče řešení sami, je obrovskou motivací pro vaše další rozhodování. Pocit, že jste cíle dosáhli sami, že za vás nerozhodl někdo druhý, je silným hnacím motorem, a to zde právě jde.

Mediace není postavena na konfrontaci,dává přednost smírnému řešení sporu pomocí ústního projednání sporu. S tímto objevem nepřišli žádní koučové ani meátoři, ale byli to obyčejní lidé, kteří byli ale velmi moudří. Přesně třeba takový Arnošt Lustig, který pravil: “Máš-li se rozhodnout mezi lepším, i když na tom proděláš, a horším, co Ti přinese prospěch, rozhodni se správně”

Koučink je vhodný opravdu pro každého, kdo si myslí, že se může rozhodovat efektivněji a lépe, než dosud. Musí ale na sobě velmi tvrdě a intenzivně pracovat. V zásadě využívá koučink řadu komunikačních dovedností, které pomáhají jednotlivcům objevit své skryté možnosti pro plnění svých cílů.

Mediace je  mimosoudní způsob řešení sporů, který Vám dokáže nalézt přijatelnou dohodu, což je vhodné i pro firmy, které chtějí snadno vyřešit svůj spor. Díky mediaci dokážete být v budoucnosti rychlejší či udržíte dobré vztahy s blízkými. Mediátor neutralizuje určitý typ emotivního jednání, které je často viníkem sporů. Každá strana přednese své požadavky a mediátor je poté zapracuje do návrhu dohody, která není ale soudně vykonatelná.