PRAVIDLA A PODMÍNKY KOUBASKET KEMPU 2018

!!!Odesláním registračního formuláře souhlasíte s níže uvedenými podmínkami !!!

Po dokončení registrace Vám přijde na kontaktní adresu do tří dnů potvrzovací email s detaily k platbě. Registrace je platná ve chvíli, kdy budou peníze za registraci připsány na účet pořádajícího. Platbu je nutné provést do 5-ti dní od doručení emailu s detaily k platbě. Pokud platbu neprovedete, bude rezervace Vašeho místa stornována.  V případě řádně zaplaceného registračního poplatku a zrušení účasti ze strany objednatele proběhne vrácení peněz následovně: více než 30 dní před akcí 100%, více než 14 dní před akcí 50%, méně než 14 dní před akcí 25%. Bude tak provedeno na základě písemné výzvy zákonného zástupce účastníka.

Cena Koubasket kempu:

  • zimní část 700Kč
  • letní část 2500Kč
  • platba dohromady 3000kč

Číslo účtu: 670100-2211918478/6210

Variabilní symbol: uveďte datum narození účastníka a do informace o platbě uveďte jméno účastníka kempu.

Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Organizátoři nejsou zodpovědní za zranění, která se stanou v průběhu kempu. Doporučujeme účastníkům, aby si sjednali úrazové pojištění. Úrazové pojištění můžete sjednat u firmy Respect Finance s.r.o., která je zastoupena Mirkem Soukupem. Kontakt: Email je soukup.m@respectf.cz a telefon přímo na Mirka je: 604232632.

Dokumentace z kempu: Účastník i jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, že mohou být předmětem videozáznamu a fotografií. Tyto záznamy mohou být použity pro internetové vysílání, reportáže na sociálních sítích, médií, účely partnerů kempu a i organizátora kempu.

Vyloučení z kempu: Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit z kempu bez náhrady kohokoliv, kdo hrubě poruší zásady slušného chování. Zároveň si vyhrazují právo vyloučit účastníky, kteří nedodají podepsané „Prohlášení účastníka o bezinfekčnosti”