Volby

Nastávají volby do poslanecké sněmovny a nevíte koho zvolit? Jistě existuje mnoho stran, ale člověk se nevyzná ani v programech ani v cílech stran. Strana svobodných občanů nabízí mnoho alternativ a nástrojů pro vylepšení perspektivy České republiky. V zásadě jde hlavně o to, aby se velmi zeštíhlil státní aparát. Získá tím víc jen občan. Pokud ve volbách uspějí, pokusí se zrušit nespravedlivé dotace, zrušit daně jako jsou silniční, z elektřiny a tuhých paliv, dědické, daně z příjmu fyzických osob a převodu nemovitostí. Samozřejmostí je celkové snížení veškerých daní.

Švarcsystém byl doposud zakázaný jev, ale Svobodní se pokusí povolit tento systém, kdy zaměstnavatel může zaměstnávat na živnostenský list bez hrozby pokuty. Také se pokusí omezit moc státu a zrušit zbytečné úřady a zákazy. Jsou pro vystoupení České republiky z mocnosti EU a zasadí se o referendum pro hlasování o vystoupení. Ano existuje alternativa pro EU i se zachováním volného pohybu zboží, osob a volného obchodu. Vystoupením se vyhne také zavedení eura, což by nemuselo být ku prospěchu ČR.

Až vyhrajeme volby, tak provedeme úpravu ústavy a zákonů tak, aby politici a úřady nemohli dále více zadlužovat stát a zvyšovat daně. V Ústavě by mělo být jasně definováno, jak mohou být vysoké daně a zakázat hospodaření na dluh. Celkově by se měla omezit pravomoce politiků a začlenit referendum.

Zasadí se i o zrušení povinných plateb „quazi daně“, které si neobjednali a nechtějí je. Jedná se především o poplatky za OZE na elektřině, příplatky na biopaliva, exekuční poplatky stanovené zákonem, poplatky České televizi, autorské poplatky. Tyto subjekty by si měli peníze sehnat jiným způsobem, než vybíráním peněz z donucení od lidí. Ať už si zvolíte kohokoliv, tak mějte vždy na paměti, že to bude minimálně na 4 leté období, během něhož se dají udělat jako dobrá tak i špatná opatření a závisí pouze na Vás, jaké to budou.