Sport – jasná fakta – materiál do ZM

Není na co čekat! Proto jsem se rozhodl, že podám tento materiál tento čtvrtek do ZASTUPITELSTVA MĚSTA. Teda materiál je již podaný a ve středu se zobrazí i v programu, kam ho není potřeba odsouhlasovat, tudíž se bude projednávat! Myslím, že z materiálu je dost jasné, jak se věci mají a jak moc špatně na tom Děčín je! Mám rád fakta, o která se dá opřít a v tomto materiálu jsou fakta dost jasná a bohužel hodně smutná! Pokud máte zájem, podívejte se, jak na tom u nás sport je. Teda jak moc špatně na tom ten sport je…. Věřím, že se zastupitelstvo dohodne a sportu v Děčíně pomůže!

Sporťáci! Jste zváni !!!

 

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN
Zpracovatel:

Jakub Houška

Předkladatel:

Jakub Houška

Název: Navýšení finančních prostředků na oblast  sportu pro rok 2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na navýšení finančních prostředků rozpočtu  na oblast sportu pro rok 2023 ve výši 5.000.000,00 Kč  a

schvaluje

navýšení rozpočtu na oblast sportu z kapitálové rezervy města ve výši 5.000.000,00 Kč účelově na podporu sportovní činnosti a akcí  v roce 2023.

Důvodová zpráva:

Po dlouholetém upozorňování na problém podfinancování sportu v Děčíně, přichází opravdová krize, kterou je potřeba řešit. Sport je v Děčíně dlouhé roky opomíjen a společně s kulturou jsou až to poslední, co by chtěl někdo řešit. Naštěstí je zde fungující Sportovní komise a sportovci, kteří své oblasti rozumí. Podfinancování sportu bylo projednáváno i na Radě města  a také při schvalování dotací na ZM v únoru 2023.

Nyní ale přichází úvahy sportů, které nejsou pro naše město vůbec dobré. Některé kluby uvažují o nepřihlášení soutěží do dalšího roku, zužování počtů dětí, které sportují, snižování trenérů , tréninkových jednotek atd.

Pokud chceme jako město pokračovat takto dál, opravdu nám zde nezůstane nic a hlavně nikdo. Děti již teď musejí za sportem do jiných měst a je jen otázkou času, kdy se odsud odstěhují nadobro, což se i děje. V roce 2010 nás tu žilo 52 260 a v roce 2022 to bylo již jen 47 029!

Věřím, že se po uplynulých jednáních může blýskat na lepší časy a že to tentokráte dotáhneme SPOLEČNĚ až do konce. Věřím, že i ti, kteří stále říkají, že nemáme, tak si uvědomí, jak důležité to je a že ten zvyk, který zde tak dlouho je, že se prostě změní a my půjdeme kupředu jako všichni ostatní.  Společnost to potřebuje – Děčín to potřebuje!

Odůvodnění navýšení rozpočtu na činnost sportovních klubů:

 • dlouhodobé zásadní podfinancování roční sportovní činnosti:
  • Děčín 13 mil. Kč; Chomutov 34,5 mil. Kč; Teplice 43 mil., Most 35 mil. Kč, Ústí 52 mil. Kč
 • vlivem inflace je ohrožena činnost profesionálních klubů, sportovní a zájmové kluby mládeže balancují na hraně existence, nedostatečné jsou finance na odměny trenérům, dopravu, nájmy
 • reálná hrozba ukončení činnosti hokejového klubu
 • omezována je činnosti dalších sportovních klubů
 • dlouhodobé podfinancování činnosti dospělo do stavu, kdy děčínské kluby ztrácejí konkurenceschopnost, je nedostatek financí na licencované trenéry, sport mládeže se stává nedostupným
 • bez adekvátní podpory města (srovnatelné s dalšími městy) nemohou dále kluby zajišťovat kvalitní sportovní programy pro mládež a dospělé

Navýšení výdajů na provoz sportovních klubů z důvodu 17% inflace za poslední kalendářní rok je kritické. Náklady spojené s nájmy, dopravou, výbavou a materiálem, personálními náklady a dalšími náklady spojenými s provozem zásadně rostou.

Zvýšení výdajů má velký vliv na schopnost sportovních klubů poskytovat důstojné služby svým členům, blízká je reálná hrozba ukončení činnosti sportovních klubů. Sportovní kluby potřebují navýšit své rozpočty stejně tak, jako ostatní subjekty soukromé sféry i stání správy.

Podpora sportovní činnosti je v Děčíně dlouhodobě podfinancována, pro porovnání s ostatními městy se většina měst v této kapitole pohybuje kolem 3 % (činnost) z celkového rozpočtu – v Děčíně 1 %. Kriticky je ohrožena činnost profesionálních klubů, sportovní kluby mládeže balancují na hraně, docházejí finance na odměny trenérům, bezpečnou dopravu, nájmy.

V letošním roce Sportovní komise obdržela žádosti o podporu sportovních klubů a zájmových spolků v celkovém úhrnu cca. 20mil. Kč. Všechny žádosti byly kráceny, tak abychom dodrželi plánovaný rozpočet 13 mil. Kč. Zhruba stejná částka (13 mil. Kč byla rozdělena i v loňském roce a tato skutečnost znamená, že reálná podpora pro letošní rok poklesla o míru inflace, tedy cca. 17%. Dochází k přímému ohrožení fungování sportovní činnosti v našem městě.

Prevence:

Místní sportovní kluby a zájmová sdružení hrají důležitou roli v prevenci kriminality v našem městě, tyto organizace vytvářejí a udržují bezpečné a zdravé místního prostředí pro obyvatele.

Jednou z hlavních funkcí místních spolků a zájmových sdružení je sjednocování lidí s podobnými zájmy a umožňování jim spolupracovat na řešení společných problémů.

Podporované subjekty pořádají aktivity a programy, které pomáhají lidem zabavit se a najít si konstruktivní způsoby trávení volného času.

Doporučení (navýšení 2023):

Žádáme o navýšení částky 5 000 tis Kč.

Přesun finančních prostředků z rezervy města na OŠK na navýšení finančních prostředků účelově určených na podporu sportovní činnosti a sportovních akcí.

– dotace subjektům v oblasti sportu 

V případě schválení navýšení podpory na oblast sportu pro rok 2023, budou tyto finanční prostředky čerpány formou žádostí o individuální podporu na oblast sportovní činnosti. Žádosti budou projednané Sportovní komisí a předloženy do orgánů města.

Doporučení (pravidelná roční podpora):

Dotační program Sport je správně vyhlašován již na podzim – finance se (na rozdíl od zdrojů NSA) daří poskytnou sportovním klubům již v prvním kvartálu nového roku (toto je kluby kladně hodnoceno).

Pokud by se podařilo stanovit celkovou výši rozpočtu již při vyhlášení programu Sport a dlouhodobě fixovat výši rozpočtu dotačního titulu Sport na 2 – 3% z celkového rozpočtu města, mělo by to pouze kladné konotace:

 • Děčín by se podporou sportovní činnosti zařadil k průměru v regionu;
 • sportovní kluby by s vítaným předstihem znaly výši dotace;
 • stanovením procenta z celkového rozpočtu by odpadlo každoroční dohadování o tuto částku.

Porovnání rozpočtů měst v regionu, dotací na sportovní činnost a provoz 2023

2 thoughts on “Sport – jasná fakta – materiál do ZM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *