Dotace do sportu

V nadcházejících volbách všechny strany více či méně řeší sport a akcentují na spravedlivé rozdělování peněz. Tak tedy jak je to v této chvíli…?

Dotace do děčínského sportu se v našem městě řešily již několik let před příchodem Našeho Děčína na radnici. Jedno z našich volebních témat bylo, abychom se systém pokusili změnit, a tak se od roku 2019 také stalo. Nyní rozdělujeme podle nových pravidel, které jsou jasně dané, máme přehled o členských základnách jednotlivých klubů, vyčistili jsme duplicity členů, které v dotačním programu našeho města neměli co dělat a mnoho dalšího.

Stálo nás to ale měsíce intenzivního vyjednávání se sportovci, připomínkování, kritiku, ale i pochvaly za dobré nápady. Vždy jsme zdůrazňovali, že chceme mít ucelený přehled o sportující mládeži, o počtech dětí, které v jednotlivých klubech trénují, ale například i četnosti jejich tréninků a počtech soutěžních klání během sezony, což všechno zvyšuje náklady jednotlivých klubů, týmů či přímo sportovců.

Také začala probíhat větší kontrola jednotlivých subjektů s možností vyloučení z dotačních peněz(což si i stalo). Systém dokáže rozpoznat duplicitu jednotlivých dětí a tak se mnohem jednoduše přijde na tvz. „mrtvé“ duše.

Klubům, které žádají na činnost mládeže, jsme přidali trochu více práce (je tu ale zvyk z NSA), ale nyní nikdo nemůže říci, že jsou peníze přerozdělované podle obličeje, ale naopak, je zde matice, která vám sama vše spočítá a nikdo ji neovlivní. Měli jsme vesměs dobrou zpětnou vazbu a tak cítíme, že jdeme tím správným směrem. Je opravdu velký rozdíl v nákladech, jestli chodíte na kroužek 2x v týdnu, nebo hrajete hokejovou U17, která trénuje 5x v týdnu a jezdí pěkné dálky.

Celé přerozdělování se dál vyvíjí a proto si sport vzal pod sebe všechny taneční spolky, které doposud žádaly jak na kultuře, tak na sportu. Vlastně to nebylo nijak přesně definované a tak mohly kde chtěly. Pro další zpřehlednění je důležité mít vše pod kontrolou a tímto krokem bude opět vše jednodušší a transparentnější. Opět už víme, kolik zde máme tanečnic či tanečníků, ale nyní i víme, kolik z nich dělá k tancování ještě další sport!

Tento nový systém šel ruku v ruce s navyšováním podpory sportu v Děčíně, která byla tristní a i přes jeho naše navýšení na 15mil se nepodařilo přiblížit celorepublikovému průměru. Momentálně jsme opět na nižší úrovni, než kam jsme se dokázali dostat, což je špatně.

Celý dotační program si nechala nynější radnice „zkontrolovat“ i Českou unii sportu, jestli je vše v pořádku a jestli ten Náš Děčín nevymyslel něco netransparentního, protěžujícího a nespravedlivého.. Celá kontrola proběhla velmi dobře a Děčín jako takový je vydáván příkladem, jak by to mělo vypadat. Žádné tajné podporování klubů, žádné ovlivňovaní směřování peněz na činnost ….a proč? Protože to prostě systém nedovoluje a tudíž to NELZE!

Výňatek ze zprávy ČUSU:

Děčínský model lze při srovnání modelů podpory v řadě měst označit za model velmi dobře a odborně připravený.

Na území Ústeckého kraje je děčínský model prokazatelně o nejkvalitnější a nejodbornější systém rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města do sportovního prostředí.

Děčín pracuje s vlastní evidencí sportujících, prostředky nerozděluje plošně, ale diferencovaně podle jasných kriteriálních parametrů.

Kritéria odlišují výší podpory u začínajícího sportovce, výkonnostního sportovce, sportovce reprezentujícího město Děčín.

Děčínský model se diametrálně liší od populistických modelů v řadě měst UK ,  kde všichni sportovci dostávají plošně, cca stejně.

Věříme, že po letech, kdy byl tento program „na vodě“ a sportovci si na tento nový systém zvykli, nebudou mít některé strany potřebu jej měnit jen proto, že jeho tvůrcem je Náš Děčín. Sport je přeci věc apolitická.

Důležité je zvýšení podpory sportu a i přesto, že chápu, jaká nyní nastává situace, je sport zrovna jedna z možností, kde lidem pomoci. Klubům se extrémně zvyšují náklady a se zvýšením nákladů musí přijít i zdražování příspěvků rodičů. S pomocí města by toto zvýšení nemuselo být tak markantní a proto usilujeme o navýšení peněz do sportu. NE, nechceme desítky miliónu navíc, jen se chceme dostat na normální úroveň, jako ostatní města v republice, kde sportovci nejsou stále předmětem sporů, ale nahlíží se na ně jako na partnery a lidi, kteří dělají něco smysluplného pro širokou společnost.

I k výši prostředků se vyjadřovala Česká unie sportu a pár výňatků Vám opět přinášíme…

Za slabý, spíše velmi slabý parametr „modelu Děčín“ považují hodnotitelé velice nízký objem prostředků uvolňovaných do oblasti podpory sportu a pohybových aktivit pro obyvatele města.

Objem financí je naprosto nejnižší ze všech měst v ÚK, obecně je na polovině podpory v ostatních městech, nejen v ÚK.

Slabé stránky systému podpory sportu v Děčíně

  1. Objem 15 mil Kč ( rok 2019, teď už je zase méně)  u města s cca 50 000 obyvatel dle hodnotitelů NEODPOVÍDÁ standardům měst velikosti a významu Děčína. Částka odpovídá sotva městům s polovičním počtem obyvatel.
  2. „Model Děčín“ nevytváří srovnatelnou podporu města pro děčínské sportovní kluby pečující o mládež i dospělé. Podpora mládeže je v Děčíně sotva na 2/3 obvyklých podpor.
  3. Podpora sportovních klubů reprezentujících město je úplně nejslabším článkem 

Tento fakt se snažíme přenést 4 roky všem zastupitelům, někteří ho chápou – těm patří obrovské DÍKY, někteří méně a někteří jen prostě nechtějí a berou si to jako možnost se zviditelnit. Jsme rádi, že se nám po našem příchodu povedlo navýšit peníze z 10 na 15 mil korun, nyní to bylo nějakých 13 mil, ale i to je dle zprávy ČUS velmi podhodnocené. A i to je jeden z důvodů odlivu obyvatel z našeho města. Protože parametr nabídky využití volného času bývá pro migraci obyvatel stále významnější.

Jsem sportovec, vím proč například já osobně jsem v Děčíně zůstal bydlet, platím tu daně a snažím se, aby Děčín byl lepším městem. Spoustu mých kamarádů to má podobně a i přesto, že pochází odjinud, tak jim Děčín přirostl k srDCi! A ano, je to díky sportu, který je sem přivedl…

Hezký den všem

Jakub Houška

One thought on “Dotace do sportu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *